Over deze site

Hoe de site is opgebouwd

Voorbeeld van een link in een vakantieverslag op de site.

De site is als volgt opgebouwd: de verslagen zijn onderverdeeld in ‘dagjes uit’ en ‘vakantieverslagen’. Bij de vakantieverslagen staan onderaan een verzameling links, waarbij u op de afbeelding links van de beschrijving kunt klikken. Voor alle links geldt dat ik voor zover mogelijk een Nederlandstalige pagina opzoek, lukt dat niet de Engelstalige en als dat niet voorhanden is de originele taal. In een enkel geval geeft de Engelstalige site meer informatie dan bijvoorbeeld de Nederlandstalige, in dat geval link ik naar de Engelse variant. Bij de vakanties maak ik vaak meer foto’s dan ik bij het verslag kwijt kan. De overige foto’s vindt u dan in een apart menupunt.

Wijzigingenlijst

Dit is een lijstje met de belangrijkste wijzigingen en de maand waarin ik deze wijzigingen heb aangebracht.

Oktober 2023Plaatsing vakantieverslag Oosterbeek 2023
Augustus 2023Links onder de vakantieverslagen.
Juli 2023Toevoeging contactformulier en abonneeformulier.
Juli 2023Plaatsing dagje uit verslag ‘Op zoek naar het Vogelmeer’.
Juli 2023Aanpassing privacybeleid